Hottotkids

Privacy Policy

Wij respecteren je privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 1. Bedrijfsgegevens
  Naam bedrijf: Hot Tot Kids
  Website: https://www.hottotkids.nl
  Inschrijfnummer KvK: 72063254
  BTW-nummer: NL136167494B01
 2. E-mailadres
  a. Bij het verzamelen van je e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming hebt verleend.
 3. Postadres
  Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die je hebt aangevraagd.
 4. Telefoonnummer
  Wij gebruiken je telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.
 5. Overige persoonsgegevens
  Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
  a. de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
  c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
  2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
  Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.
 6. Bijzondere persoonsgegevens
  De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties
 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
  a. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
  b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);
  c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;
 8. Veiligheid opslag van gegevens
  Veiligheidscriteria
  a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  d. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  e. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  f. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
 9. Toegang tot je gegevens
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve je contact met ons op te nemen op onderstaand adres.Je hebt het recht op verwijdering, aanpassing of inzage van je gegevens en op verzet tegen verwerking van de gegevens
 10.  Contact
  Als je wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun je contact opnemen:
  a. Op het volgende e-mailadres: klantenservice@hottotkids.nlDit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.